... al bressol de la producció d´aquesta fruita dolça d´origen centreeuropeu, ha trobat al clima del Baix Segre un hàbitat idoni: Torres de Segre, dins de la comarca del Segrià a la provincia de Lleida.
Població on la seva principal activitat econòmica és l'agricultura d'àrbrers fruiters.

Ens ubiquem...

Conscients de la complexitat d’aquest camí, vam iniciar a l’any 2017 el procés cap a l’agricultura de producció l’ecològica, apostant pel cirerer.
Ens identifica el nostre nom comercial , ECO (d'ECOLÒGIC) i PROX (de PROXIMITAT), "ECOPROX".

CCPAE.- Consell Català Producció Agrària Ecològica

Tot els aliments ecològics estan sotmesos a uns controls molt estrictes, realitzats per diferents entitats de certificació, degudament autoritzades i acreditades.
A Catalunya, actualment només hi ha una entitat de control dels aliments ecològics que està autoritzada, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). El CCPAE és un organisme públic encarregat del control i certificació dels productes ecològics catalans.

Ens acredita...

L'inici...

la diferència que hi ha entre un sòl ecològic a un convencional?

Sabies...

Ens prioritza el benestar de la terra i el tenir molta cura i respecte cap al seu entorn, sense utilitzar productes químics, herbicides ni adobs químics.

L’agricultura ecológica, què és i com la treballem...

La producció agrària ecològica és un sistema de producció encaminat a l’obtenció d’uns aliments de màxima qualitat nutritiva i organolèptica (sensorial).
Practiquem una agricultura orgànica regenerativa de sòls, amb l'objectiu d'aconseguir un medi amb la màxima fertilitat, remineralitzant el sòl, elevant els nivells de matèria orgànica i augmentant l'activitat microbiològica. Amb això aconseguim que els nostres cirerers tinguin un sistema immune fort i sa, i que ens donin collites amb uns nivells de minerals més grans als fruits convencionals, per tant, més nutritius i saborosos.

La nostra finca te una coberta vegetal d'herbes adventícies autòctones i espècies lleguminoses sembrades. Amb aquest sistema, arribem a elevar la capacitat de retenció d’aigua del sòl i el seu nivell de matèria orgànica, amb una taxa de fixació de carboni orgànic atmosfèric molt superior als cultius convencionals. D´aquesta manera aconseguim fer un maneig molt eficient de l´aigua, així com dotar d´un hàbitat idoni la fauna útil de l´agrosistema. A més, així obtenim un sòl amb una gran activitat microbiològica, que ens genera més fertilitat.
Fem un maneig holístic de la nostra finca, tenint animals al medi, que ens gestionen en el control de les plagues de conills, talps i de la mosca Suzukii.
També, ho reforcem amb l’homeopàtia, les flors de Bach i amb aplicacions biodinàmiques, amb la finalitat d’aconseguir reduir la necessitat dels tractaments.

En definitiva, assolir un agrosistema totalment sostenible, autosuficient i ecològic, que ens generi aliments d'alt valor nutritiu.

-Mulching-
-Gallines-
-Purí d'ortiga-

La nostra ideologia...